Ekskul komputer ini ditangani oleh tenaga pengajar yang mempunyai kualifikasi mempuni